Kids BJJ 2013 - REVOLUTION

Jiu Jitsu teaches children discipline, determination, self control and self defense.

Kids Martial ArtsMartial Arts ChildrenKarate for KidsTaeKwondoBJJRevolution MMARevolution MMA BentonRevolution MMA Benton AR